Events
 实验室新闻
  
 Links
 IPSE.高分子研究所
 ChE.化学工程系
 Tsinghua.清华大学
  
 2014 
2014年7月,博士生胡杨、沈洁分别前往浙江嘉兴荣泰科技企业有限公司和浙江芯能光伏科技股份有限公司参加清华大学博士生暑期实践,通过实践认识了中国化工民营企业的现状,并且对专业知识的应用有了更加深刻的理解。 
   
 

 
 
 
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
 返回上一页