Research
 Faculty
 Post-Doctors
 Doctoral Candidates
 Master's Candidates
  
 Links
 Institute of Polymer Science & Engineering
 Department of Chemical Engineering
 Tsinghua University
Faculty 
 
Name Position Openings
Kan, Chengyou Professor MS/Post-PhD/Visiting Scholar
 
Liu, Deshan Emeritus Professor
 
  
 Post-Doctors 
 
Name From In lab To
Li, Jupei Univ. of Sci. and Tech. of China 2016.09-
Gong, Lixiang Bejing Insititute of Tech. 2009.11-2012.1 First paint Co., LTD
Wang, Manyi Beijing Univ. of Chem. Tech. 2007.9-2009.9 COFCO
Hou,Zhaosheng Shandong Univ. 2005.10-2009.3 Shandong Normal Univ.
Quan, Ying Beijing Univ. of Chem. Tech. 2002.10-2005.4 Tsinghua Univ.

Hu, Jinxin

Tianjin Univ. 2003.4-2005.4 N/A
……   
 
  
 Doctoral Candidates 
 
Name From In lab To
Shen, Jie Tsinghua Univ. 2012.9-  
Wang, Jishuai Tsinghua Univ. 2012.9-  
Hu, Yang Tsinghua Univ. 2011.9- 
Jin, Qingjun Beijing Univ. of Chem. Tech. 2010.9- 
Cheng, Guanzhi Tsinghua Univ. 2009.9-  
Li, Botian Tsinghua Univ. 2010.9-2013.7 CNPC
Deng,Wei Tsinghua Univ. 2006.9-2011.7 Beijing Eastern Acrylic Chemical Technology Co.,LTD
Li, Aiping Beijing Inst. of Clothing Tech. 2001.9-2006.7 Tsinghua Univ.
Kang, Kai Tianjin Univ. 2002.9-2005.7 ICI Co., UK
Wang, Jingxia Qingdao Univ. of Sci. & Tech. 2000.9-2004.7 Inst. of Chem., CAS
……   
 
  
 Master's Candidates 
 
Name From In lab To
Xiaoteng, Zhou Univ. of Sci. and Tech.,Beijing 2016.9-  
Jianwu, Sun ECUST 2015.9-  
Xu, Min Tsinghua Univ. 2013.9-  
Huang, Xinyi Tsinghua Univ. 2013.9-  
Jiang, Yiming Tsinghua Univ. 2011.9- 
Ji, Wenjiao Tsinghua Univ. 2010.9-2013.7 Shanghai Electric Group Co., Ltd
Jia, Liankun Tsinghua Univ. 2009.9-2012.7 TONSAN Adhesive, Inc.
Zhang, Mengjun Tsinghua Univ. 2008.9-2011.7 Shanghai Kinlita Chemical Co. LTD
Chen, Guo China University of Mining & Technology, Beijing 2008.2-2010.7 BOE
Wu, Xi Jiangnan Univ. 2007.9-2010.7 Sinopec
Wang, Jishuai Tsinghua Univ. 2007.9-2010.7 Research Institute of Highway
Chen,Yunshen Tsinghua Univ. 2006.9-2009.7 Univ. of Texas at Austin, US
Cui, Yannan Tianjin Univ. 2005.9-2008.7 Bristol Univ., UK
Weng, Longbin Tsinghua Univ. 2005.9-2008.7 SinoChem

Li, Zeping

Tsinghua Univ. 2004.9-2007.7 SinoChem
Li, Ronglong Tsinghua Univ. 2004.9-2007.7 SinoChem
Zhao, Zhiqing Beijing Tech. & Bus. Univ. 2003.9-2006.7 PetroChina
Xie, Wei Tsinghua Univ. 2003.9-2006.7 Univ. of Texas at Austin, US
Li, Yajie Beijing Univ. of Chem. Tech. 2002.9-2005.7 Carnegie Mellon Univ., US
Huang, Zhirong Beijing Inst. of Tech. 2002.9-2005.7 Shanghai
Huang, Shiming Peking Univ. 2002.9-2005.7 Henkel Co., Shanghai

Liu, Yi

Nat. Univ. of Def. Tech. 2001.9-2004.7 Georgia Inst. of Tech., US
……